02 522 30 80 o4ms@guest.arnes.si

Upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole IV Murska Sobota za mandatno obdobje od 6. 11. 2021 do 5. 12. 2025 sestavljajo:

 

  1. Simona Kuplen – predstavnica zaposlenih, predsednica upravnega odbora
  2. Romana Ferencek – predstavnica staršev, podpredsednica upravnega odbora
  3. Monika Škerget – predstavnica zaposlenih, članica
  4. Jožica Ovsenjak – predstavnica zaposlenih, članica
  5. Branka Gomboc – predstavnica staršev, članica
  6. Sonja Tratnjek – predstavnica staršev, članica
  7. Robert Zver – predstavnik staršev, član
Dostopnost