02 522 30 80 o4ms@guest.arnes.si

NIS

V prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom učenci obiskujejo šolo od 1-9.razreda. V razredih je manj učencev kot v večinskih šolah. Ob običajnih šolskih predmetih, imajo učenci še dva predmeta, ki sta posebnost tega programa, in sicer sta to Socialno učenje in Računalniško opismenjevanje. Za vsakega učenca šola pripravi individualiziran program dela. Učenci napredujejo v skladu s cilji tega programa in standardi znanja. Po zaključenem izobraževanju se lahko vpišejo v 2-letne srednješolske programe. V prilagojenemu programu z nižjim izobrazbenim standardom večinoma poučujejo specialni in rehabilitacijski pedagogi.

Dostopnost